พ.ต.อ.เกษดา วัชรานนท์

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.สระบุรี

   

>> ผู้บังคับบัญชา

>> ทำเนียบชั้นประทวน

>> งานอำนวยการ

>> งานป้องกัน

>> งานสืบสวน

>> งานสอบสวน

>> งานจราจร

>> สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม

>> การคมนาคม

>> การปกครอง

>> นโยบายและแผนงาน

>> การดำเนินการตามโครงการ//

กิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติ...

>> การแบ่งสายงานในสถานี

ตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

งานแถลงข่าว กิจกรรมทำความสะอาด    

>>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ<<

>>facebook<<

 

 

           

>>หน่วยงานใน ภ.จว.สระบุรี<<

>>ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

>>สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

>>สถานีตำรวจภูธรเสาไห้

>>สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ

>>สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย

>>สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก

>>สถานีตำรวจภูธรวิหารแดง

>>สถานีตำรวจภูธรหนองแซง

>>สถานีตำรวจภูธรหนองโดน

>>สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท

>>สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

>>สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน

>>สถานีตำรวจภูธรวังม่วง

>>สถานีตำรวจดอนพุด

>>สถานีตำรวจหินซ้อน

 

           

: คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ

           
             

>>กระทรวง<<

>>กระทรวงยุติธรรม

>>กระทรวงมหาดไทย

>>กระทรวงการคลัง

>>กระทรวงพาณิชย์

>>กระทรวงกระเษตรและสหกรณ์

>>กระทรวงศึกษาธิการ

>>กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

>>กระทรวงต่างประเทศ

>>กระทรวงกลาโหม

>>กระทรวงคมนาคม

>>กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ สังคม

>>กระทรวงสาธาณสุข

>>กระทรวงอุตสาหกรรม

           
#web site by [email protected] tel. 0922631986